Årstiderne - Efterår

Efterår


Ved efterårets komme begynder vi at indsamle ressourcer igen. Alt fra regnvand til komøg fra vores lokale landmand.

Se mere herunder.

Efterår opgaver

Kompost i Efteråret

Vores dybstrøelse ankommer 6 - 12 måneder før vi skal bruge det i drivhusene.

Herefter bliver møget sat op i en kompostbunke inden det køres ind i drivhusene i slutningen af november.

Regnvand

Vi bruger næsten udelukkende regnvand til vanding af planterne. Regnvandet opsamles fra drivhusenes tage og ledes over i store tanke.

Rydning

Straks efter den sidste høst i november begynder vi at rydde planterne.

Det er et stort arbejde at gøre klar til næste sæson, så i modsætning til hvad mange tror, har vi ligeså travlt om vinteren som om sommeren.