Årstiderne - Vinter

Vinter


I modsætning til hvad mange måske tror, så er vi også ganske aktive om vinteren. At planterne ikke vokser, det er langt fra ensbetydende med, at vi ikke har noget arbejde. Om vinteren forbereder vi jorden til forårets og sommerens komme.

Se mere herunder.

Vinter opgaver

Grundgødning

Kompost køres ind med møgspreder. Gødningen er kogødning, flis og snittede planterester. Gødningen kommer fra økologiske husdyrbrug.

Jord klargøring

Jorden grubbes og fræses, og nye bede laves.