Økologiske Dyrkningsmetoder

Økologiske Dyrkningsmetoder

Vores Etik

Rigtige tomater dyrkes i rigtig jord

MARKhavens agurk og tomatplanter dyrkes i jord - og det er faktisk usædvanligt for agurk og tomatplanter i et dansk gartneri. Langt de fleste drivhusplanter dyrkes i et vækstmedie som f.eks. stenuld.

At tomatplanten dyrkes i jord betyder, at planten selv kan vælge hvilke næringsstoffer den vil optage fra jorden, mens tomater i vækstmedie kun kan optage de stoffer som gartneren tilsætter ved vanding.

Hos os "regner det ned gennem glasset"

På gartneriet bruges opsamlet regnvand til vanding. Faktisk udgør opsamlet regnvand størstedelen af vort vandforbrug. Vort totale forbrug af vand er noget mindre end på et ikke økologisk tomatgartneri, idet vor vandingsteknink hindrer udledning af overskudsvanding.

Med følere i jorden, som registrerer jordens vandindhold, tilpasses vandingen, så der kun vandes de mængder, som tomatplanten optager.

Naturlig dyrkning

Vi anvender ingen kunstgødning, men gøder jorden med kompost, som vi får fra to økologiske landmænd på Fyn.

Gødningsmængde og jordbearbejding bliver konstant udviklet for at skabe de optimale betingelser for planterne og kredsløbet.

Efter hver høst snittes planterne og komposteres til efterfølgende år.

Tomater skal plukkes røde og modne

Vi plukker vore tomater, når de er røde og modne og lægger dem direkte i bakkerne. Den skånsomme behandling af tomater ved høst forbedrer kvaliteten og giver en bedre holdbarhed.

Plukningstidspunktet betyder, at tomaten bevarer sin gode smag. Tomaten indeholder nemlig flest aromastoffer, når den får lov til at blive rød på tomatplanten.

Biologisk Bekæmpelse

Et drivhus er hjemsted for biologisk aktivitet både hvad angår nyttedyr og skadedyr. Det er humlebien, der bestøver vore tomater, og der bliver holdt godt øje med, om de når ud i alle kroge af drivhusene.

De største skadevoldere på gartneriet er spindemiderne, der sammen med andre insektarter skader planterne. Som økologisk gartneri bruger vi ingen kemiske sprøjtemidler til bekæmpelse af de skadelige insekter. Vi har derimod en gartner ansat, hvis eneste opgave er at holde bestanden nede på biologisk vis. Det gøres ved at udsætte insektarter, der er kødædende, og som foretrækker de skadelige insekter fremfor tomatplanterne.